+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Schválený Závěrečný účet Obce Chudčice rok 2021

Přiložené soubory:
Schválený závěrečný účet 2021.pdf

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů

sejmuto: 31.03.2023
Přiložené soubory:
Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů Mikroregion Kuřimka.pdf

VS Bítešsko - Rozpočet 2021 a návrh rozpočtu 2022

Přiložené soubory:
VS Bítešsko - Rozpočet 2021 a návrh rozpočtu 2022.pdf

Návrh Závěrečného účtu Obce Chudčice r. 2021

Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce Chudčice r. 2021.rar

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v kat.nem. dle §§ 64-65 zák.č. 256/2013 Sb.

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Přiložené soubory:
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnící.xlsx
<<<  <<  5 - 10 / 161  >>  >>>