+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 ZÚR Jmk

sejmuto: 11.11.2019
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 ZÚR Jmk.pdf

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

sejmuto: 01.01.2023
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška - Opatření pbecné povahy.pdf

Upozornění na třídění odpadu

Přiložené soubory:
Upozornění - třídění odpadu.pdf

Seznam určitě nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2019.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v kat.nem..xls

Bezpečnostní desatero

V příloze naleznete informační leták "Bezpečnostní desatero" vydaný Hasišským záchranným sborem České republiky.

Přiložené soubory:
Bezpečnostní desatero.pdf
<<<  <<  5 - 10 / 102  >>  >>>