+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Schválený závěrečný účet obce Chudčice za r. 2020

Přiložené soubory:
Schválený závěrečný účet r. 2020.pdf

VS Bítešsko-Návrh závěrečného účtu, Zpráva o výsledku hospodaření

Přiložené soubory:
Fin 2-12 M.pdf
Návrh závěrečného účtu za r. 2020.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf

VS Bítešsko - Schválený rozpočet pro rok 2021

sejmuto: 03.01.2022
Přiložené soubory:
VS Bítešsko - Schválený rozpočet na rok 2021.pdf

VS Bítešsko - Informace pro odběratele - dusičnany 23. 4. 2021

Vážení občané,

Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje:

hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 39,3 mg/l.

Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg/l.

Dále Vodárenský svazek informuje, že vodu z vrtu HV 101 bude vydávat občanům naposledy v pátek 23.4.2021. Od 24.4.2021 bude odběr vody z vrtu pro občany ukončen.

 

Seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.xlsx
<<<  <<  5 - 10 / 142  >>  >>>