+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

VS Bítešsko - Schválený Rozpočet 2020

Přiložené soubory:
VS Bítešsko - Schválený rozpočet 2020.pdf

Výzva k šetření vodovodu z veřejného vodovodu

Přiložené soubory:
Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu.pdf

Upozornění občanům

Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při vycházkách po nové asfaltové cestě pod ZD. Provádí se zde svoz dřeva z místního lesa.

Seznam určitě nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.xls
<<<  <<  5 - 10 / 114  >>  >>>