+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Všechny kategorie

Nařízení starosty

26.03.2020
sejmuto: 30.03.2020
Úřední deska

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 27. 3.2020 na obvyklá místa, to je na parkovišti u KULTURNÍHO DOMU, NA HRÁZI, NA DÉLNÍKU.

Starosta obce vyzývá občany a nařizuje jim, aby ke kontejneru přijížděli a přicházeli jednotlivě, nikoli ve skupinách a aby byli vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

KE KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NEODKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY. O NÁHRADNÍM TERMÍNU TOHOTO SVOZU BUDETE VČAS INFORMOVÁNÍ.

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje

23.03.2020
Úřední deska
Přiložené soubory:
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje.pdf

Svoz Nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení

23.03.2020
Hlášení rozhlasu

Oznamujeme občanům, že odvoz Nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik, které mělo proběhnout v sobotu 28. 3. 2020 se ruší.

Zároveň také oznamujeme, že svoz Velkoobjemových odpadů, který je plánován 27. – 30. 3. 2020 proběhne. Prosím občany, aby se u kontejneru neshromažďovali ve skupinkách a dbali zvýšené opatrnosti!

 

Přiložené soubory:
Svoz velkoobjemového odpadu 27. 3. 2020.docx

Platby za poplatky

23.03.2020
Hlášení rozhlasu

Prosíme poplatníky, kteří dosud neuhradili poplatky za komunální odpad a psy, aby platbu uhradili bezhotovostně na účet  2023714339/0800.

Hotovostní příjem plateb bude možný až v květnu.

Obecní úřad Chudčice - úřední hodiny

23.03.2020
Hlášení rozhlasu

Obecní úřad Chudčice oznamuje občanům, že pokračuje v práci v nouzovém režimu. Úřední hodiny pro veřejnost jsou ve

                    Středu  14.00 – 17.00 hod.

Na Obecní úřad choďte prosím v roušce a rukavicích. Pokud možno choďte jednotlivě.

<<<  <<  0 - 5 / 236  >>  >>>