+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Všechny kategorie

Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona 250/2000 Sb.

30.10.2017
Rozpočet obce
Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona.pdf

E.ON- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

19.10.2017
Hlášení rozhlasu

E.ON- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin

Přiložené soubory:
E.ON- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí.pdf

Nedostatečně určitě identifikovaný vlastník

13.09.2017
sejmuto: 31.12.2023
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2017.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu
ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí.xlsx

Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 3 dne 28.6.2017

11.09.2017
Zprávy ze zasedání
Přiložené soubory:
Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 3 dne 28. 6. 2017.docx

Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 2 dne 27.4.2017

11.09.2017
Zprávy ze zasedání
Přiložené soubory:
Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 2 dne 27. 4. 2017.docx
<<<  <<  424 - 429 / 566  >>  >>>