+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Všechny kategorie

Valná hromada VS "Bítešsko"

24.03.2016
Úřední deska

Pozvánka na Valnou hromadu VS "Bítešsko"

Návrh rozpočtu pro rok 2016

Výsledek hospodaření dle rozpočtu v roce 2015

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu 2016 -VS Bítešsko.pdf
Valná hromada VS 11.4.2016.pdf
Čerpání rozpočtu 2015 - VS Bítešsko.pdf

Nedostatečně určitě idetifikovaní vlastníci

10.03.2016
Úřední deska

V příloze přikládáme Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil.Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitost věc do vlastnictví státu. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách www.uzsvm.cz v sekci "Nabídka majetku", v části "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci".

Přiložené soubory:
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnící.xlsx

Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 1 dne 17.2.2016

02.03.2016
Zprávy ze zasedání
Přiložené soubory:
Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO ze dne 17. 2. 2016.doc

Návrh rozpočtu Mikroregionu Kuřimka na r. 2016

23.02.2016
Úřední deska
Přiložené soubory:
Mikroregion Kuřimka-Rozpočet na r. 2016.pdf

Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č.V ÚPO Chudčice

11.02.2016
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č.V ÚPO Chudčice.

Návrh zadání změny č.V ÚPO Chudčice

Přiložené soubory:
16.02.09. Návrh zadání změny č.V ÚPO Chudčice k projedn.pdf
VV - oznámení o proj. návrhu zadání zm.č.V.pdf
<<<  <<  517 - 522 / 620  >>  >>>