+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


O obci

Úřední hodiny OÚ

Pondělí

8:00 - 12:00 hod
13:00 - 17:00 hod

Středa

8:00 - 12:00 hod
13:00 - 17:00 hod

O Chudčicích

Základní informace

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim    více
Kraj Jihomoravský    více
Počet obyvatel 895 (k 1.6.2014);
830 (k 1.4.2011);
777 (k 1.1.2007);
699 (k 1.1.2005);
664 (k 1.3.2001);  
Průměrný věk 39,9
Rozloha katastru obce 410 ha (35ha lesy)
Nadmořská výška středu obce 243 m nad mořem
Zeměpisná poloha 49° 17' 19'' SŠ, 16° 27' 32'' VD
Pošta Veverská Bítýška PSČ 664 71
Telefon předvolba 549 (UTO Tišnov)
Škola Ano
Kabelová televize Ano
Vodovod Ano
Plynofikace Ne

Kde se obec nachází

Obec Chudčice naleznete 20 km severozápadně od města Brna v mírné, příčné sníženině, geologicky dobře známé zlomové oblasti - Boskovické brázdě. S obcí jsou svázány historické poznatky o osídlování jižní Moravy, ať již Kelty, Kvády či Slovany. V jejich věku byly Chudčice rovněž součástí Velkomoravské říše.

Reliéf

Katastrální území obce Chudčice se rozkládá téměř výhradně v geomorfologickém okrsku Chudčická pahorkatina, který je součástí geomorfologického podcelku Oslavanská brázda a hraničí s geomorfologickým celkem Bobravská vrchovina. Jejich společnou nadřazenou jednotkou je geomorfologická podsoustava Brněnská vrchovina v provincii Česká vysočina.

Pro reliéf chudčické pahorkatiny je typické střídání úvalovitých údolí s plochými širokými hřbety a vystupujícími, isolovanými charakteristickými, obvykle slepencovými pahorky, zvanými "horky". Podél východní hranice chudčického katastrálního území protéká protáhlou sníženinou SV-JZ směru potok Kuřimka. Její údolní zářez je lemován pahorky se slepencovými skalkami, vzácně vystupují na povrch i vápence. Od údolní nivy se prudce zvedají okrajové zlomové svahy Bobravské vrchoviny s kopcem Kuňky, který dosahuje nadmořské výšky 422 m s převýšením cca 180 m.


Prapor a znak obce

Motiv
čelně postavená radlice a zvoneček.

Datum schválení
Znak a prapor obce byl schválen na veřejném zasedání OZ dne 15.5.2002.

Návrhy a zdůvodnění
Všechny návrhy znaku a praporu obce a jejich zdůvodnění naleznete zde.

Znak

Znak obce Chudčice

V modrém štítě s červenou patou nahoře čelně postavená radlice, zvon se závěsem, obojí zlaté, na dělící linii tři dotýkající se stříbrné kostky.

Prapor

Prapor obce Chudčice

List tvoří červený žerďový pruh široký jednu čtvrtinu délky listu a modré pole s čelně postavenou radlicí nad zvonkem se závěsem, obojí žluté. V červeném pruhu dva bílé čtverce, široké jednu čtvrtinu šířky listu, dotýkající se stejného čtverce v modrém poli. Bílá pole v červeném pruhu jsou od okrajů listu vzdálena jednu osminu šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3


Známí rodáci

arch. Eduard Svoboda

(narozen v Chudčicích - zemřel v roce 1886 Brno)
architekt, stavitel.

Eduard Svoboda byl známý brněnský stavitel, který se narodil v Chudčicích. Bydlel v Brně. Mezi jeho nejvýznamější stavby patří budova Besedního domu v Brně. Je také autorem projektu kapliček Křížové cesty v Chudčicích.

Besední dům

V roce 1871 svěřují brněnští Češi projektování Besedního domu dánskému architektovi Theofilu von Hansenovi (1813-1891). Ten žil ve Vídni a byl známý úspěšnými rekonstrukcemi antických památek. Tvořil v duchu neoklasicismu a čerpal zejména z pozdní italské renesance.

V konkurzu pro zadání stavby pak zvítězili brněnští stavitelé Eduard Svoboda a Florián Zedník. Stavbu Besedního domu dokončili za 15 měsíců, takže byl otevřen 3. dubna 1873. Tato vynikající novorenesanční stavba ve spojení s přilehlou budovou Pražákova paláce tvoří jeden kompoziční celek. Místo kamene je použito kvádrování. Hlavní sál autor projektuje do 1. poschodí s výhledem do nádvoří, sloužícího jako letní zahrada místní restaurace. Nad hlavní římsou pak vytvořil atiku s balustrádou. Velkou pozornost věnoval také schodištím a úpravě stropů.

Nový Besední dům se záhy stal střediskem společenského a kulturního života českého Brna.

Ludmila Antonie Muclingerová

(16.9.1944 Chudčice - 10.10.1985 San Francisco, USA)
akademická malířka.

Od roku 1965 žila s rodiči v emigraci v Kanadě. Studovala malířství v San Franciscu, umělecká řemesla v Torontu, uměleckou batiku (USA). Jako mimořádný všestranný talent získala ve Španělsku cenu světového významu už v roce 1975.


Poutní místo Chudčice

Tři kříže nad Chudčicemi - tento film vytvořil pro výstavu, která proběhla na hradě Veveří v roce 2011 Zeno Čižmář.