+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Poplatky

Úhrada poplatků za r. 2021

Poplatky za svoz pevného domovního odpadu - 600,- Kč/os./rok (600,- Kč/nemovitost(chata)/rok)

Poplatky za psa – 200,- Kč/pes/rok, za každého druhého psa: 300,- Kč

Termín splatnosti: 31. 5. 2021


Platba
- v hotovosti na Obecním úřadě v Chudčicích
- bezhotovostně – číslo účtu 2023714339/0800

var. symbol - u rodinných domů číslo popisné (např. 11), u chat číslo evidenční + 000 (např. 11000)


Úhrada poplatků za televizní kabelový rozvod
Poplatky za r. 2021 se vybírají v hotovosti na Obecním úřadě v Chudčicích ve výši 800,- Kč/rok,
bezhotovostně na účet č. 151060035/0300.
Var. symbol: u rodinných domů číslo popisné (např. 11), u chat číslo evidenční + 000 (např. 11000)

Termín splatnosti: 31. 5. 2021

Bližší informace: Obecní úřad Chudčice, tel. +420 549 420 107