+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Sazebník úhrad za poskytování informací

Platnost od 1.ledna 2000

V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáním informací, pořízením kopií, s odesláním informací žadateli apod. Úhrada je splatná buď předem (jako záloha) nebo při předání informace.

Přímý materiál
Kopírování nebo tisk na tiskárnách (pouze černobíle)

A4 jednostranně 1,00 Kč
A4 oboustranně 2,00 Kč
A3 jednostranně 2,00 Kč
A3 oboustranně 4,00 Kč
Kopírování na disketu 3,5" 15,00 Kč / 1 disketa

Přímé mzdy zaměstnanců
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 4 - 7) - neúčtují se
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 8 - 9) - neúčtují se

Ostatní přímé náklady
Práce s počítačem - neúčtuje se
Telefonní spojení - dle tarifů operátora telekomunikačních služeb
Náklady na posudky - dle skutečných nákladů

Cestovní náklady
veřejná doprava - dle platných tarifů
služební vozidlo - 6,- Kč / km

Poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty

Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které budou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou taxativně vymezeny v sazebníku, uvedeného v příloze zákona č. 368/1992 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.