+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska

Na této stránce se nachází obsah elektronické úřední desky OU obce Chudčice dle zákona č. 500/2004 Sb.

Dražební vyhláška

Přiložené soubory:
Dražební vyhláška 9. 10. 2018.pdf

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Chudčice

Přiložené soubory:
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Chudčice.pdf

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v kat.nem. dle §§ 64-65 zák.č. 256/2013 Sb.

sejmuto: 31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2018.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí.xlsx

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod

Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod.pdf

Dražební vyhláška

Přiložené soubory:
Dražební vyhláška 1.pdf
  0 - 5 / 137  >>  >>>