+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Záměr Obce chudčice

sejmuto: 29.10.2021
Přiložené soubory:
Záměr Obce Chudčice 13. 10. 2021.pdf

Veřejná vyhláška-OOP-Ministerstvo zemědělství

sejmuto: 01.01.2023
Přiložené soubory:
Ministerstvo zemědělství -OOP.pdf

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.


Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“, v části
„Nedostatečně identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí..xls

VS Bítešsko-Schválený závěrečný účet za r. 2020

Přiložené soubory:
Závěrečný účet 2020_schválený.zip

Výsledek rozboru vody z vodní studánky na Křížové cestě

V příloze naleznete rozbor vody z vodní studánky u Křížové cesty v Chudčicích.  Výsledek rozboru vykazuje bakteriologickou závadnost. Z tohoto důvodu nedoporučujeme její konzumaci.

 

Přiložené soubory:
Rozbor vody - Vodní studánka.PDF
  0 - 5 / 142  >>  >>>