+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob

02.03.2018
Úřední deska

V příloze naleznete Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data 31. 12. 2023.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitostí.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých
vlastníků, jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí.xlsx