+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Nařízení starosty

26.03.2020
Úřední deska

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 27. 3.2020 na obvyklá místa, to je na parkovišti u KULTURNÍHO DOMU, NA HRÁZI, NA DÉLNÍKU.

Starosta obce vyzývá občany a nařizuje jim, aby ke kontejneru přijížděli a přicházeli jednotlivě, nikoli ve skupinách a aby byli vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

KE KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NEODKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY. O NÁHRADNÍM TERMÍNU TOHOTO SVOZU BUDETE VČAS INFORMOVÁNÍ.