+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

11.08.2023
Hlášení rozhlasu

Rozhodnutí

hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 ze dne 11. srpna 2023 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Podle ust. čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolávám pro celé území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU vyhlášenou Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11. července 2023. Čl. 2 Vymezené území Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolávám pro celé území Jihomoravského kraje. Čl. 2 Účinnost Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ve 12,00 hodin dne 11. srpna 2023. Čl. 3 Poučení Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

V Brně dne 11. srpna 2023.

Mgr. Jan Grolich v z. Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana

Přiložené soubory:
ROzhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2-2023.pdf