+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Nedostatečně určitě idetifikovaní vlastníci

10.03.2016
Úřední deska

V příloze přikládáme Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil.Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitost věc do vlastnictví státu. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách www.uzsvm.cz v sekci "Nabídka majetku", v části "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci".

Přiložené soubory:
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnící.xlsx