+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

13.09.2016
Úřední deska

V příloze naleznete seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách
www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

 

Přiložené soubory:
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnící.xlsx