+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Nařízení Státní veterinární správy

13.01.2017
Úřední deska

Č. j. SVS/2017/005233-B


                            NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako příslušný orgán
podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto mění
      mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/003507-B
                                ze dne 6. 1. 2017 (dále jen „MVO“),

která byla vydána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární
influenzy v k.ú. Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice v rámci Jihomoravského kraje.
                                                     Čl. 1


1) V článku 1 odst. 1 MVO se slova „Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)“ vypouští.
2) V článku 1 odst. 2 MVO se za slova „Zastávka (791113)“ vkládají slova „Vedrovice (777536),
Zábrdovice u Vedrovic (798754)“.
                                                     Čl. 2


Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.


V Brně dne 10. 1. 2017


MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky

Přiložené soubory:
Nařízení Státní veterinární správy.pdf