+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Volby 🔎

Informace pro občany jiných členských států Evropské unie - zápis do seznamu voličů

sejmuto: 09.06.2024

Obecní úřad Chudčice v neděli 28. dubna 2024 v době od 08:00 do 16:00hod. zajistí pohotovost pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit a kteří hodlají projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR.

Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou v Chudčicích přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, chtějí volit do Evropského parlamentu, se musí dostavit osobně na úřad obecního úřadu Chudčice k vyplnění Žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně Žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do Evropského pralamentu pro občany jiných členských států EU a prokáží se platným dokladem totožnosti.

Nejzazší lhůta pro podání výše uvedených žádostí pro volby do Evropského parlamentu je neděle 28. 04. 2024 od 08:00 do 16:00 hodin.

V případě potřeby zápisu do seznamu voličů v neděli kotaktujte pracovnici obecního úřadu na tel. č. 737 113 943, která se v případě potřeby na obecní úřad v krátké době dostaví.

Přiložené soubory:
Informace pro občany jiných členských států Evropské unie - zápis do seznamu voličů..pdf

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu

sejmuto: 10.06.2024
Přiložené soubory:
Stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf

Informace ke zvláštním způsobům hlasování volby prezidenta republiky pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu covid-19

Přiložené soubory:
Informace ke zvláštnímu hlasování pro voliče v izolaci Covid - 19.docx

Oznámení o době a místě konání voleb

Přiložené soubory:
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
  0 - 5 / 11  >>  >>>