logo

                                                      Návrh změny č.IV UPO Chudčice

Změna UPO - spol. jedn.

Veřejná vyhláška UPO

 
Svoz VOK

Svoz elektrozařízení

Svoz VOK

Svoz nebezpečného odpadu

 
Úhrada poplatků za r. 2014

Poplatky za svoz pevného domovního odpadu - 550,- Kč/os./rok (550,- Kč/nemovitost(chata)/rok).

Poplatky za psa – 100,- Kč/pes/rok, za každého druhého psa: 150,- Kč.

Termín splatnosti: 31. 5. 2014

Platba: - v hotovosti na Obecním úřadě v Chudčicích - bezhotovostně – číslo účtu 2023714339/0800
var. symbol: u rodinných domů číslo popisné (např. 11)
                    u chat číslo evidenční + 000 (např. 11000)


Úhrada poplatků za televizní kabelový rozvod
Poplatky za r. 2014 se vybírají v hotovosti na Obecním úřadě v Chudčicích ve výši 600,- Kč/rok, bezhotovostně na účet č. 151060035/0300.
Var. symbol: u rodinných domů číslo popisné (např. 11) 
                     u chat číslo evidenční + 000 (např. 11000)


Bližší informace: Obecní úřad Chudčice tel. 549 420 107

 

Přihlásit se                                                    Copyright © 2000-2013 Chudcice.cz - Všechna práva vyhrazena