+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Územní plán

Územní plán Chudčice (vydaný dne 26.06.2023, datum nabytí účinnosti 17.07.2023):

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:

  • OÚ Chudčice
  • stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
  • odboru investičním MěÚ Kuřim
  • odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Územní plánování obcí správního obvodu Kuřim.