+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Všechny kategorie

Změna termínu rozvozu propan-butan. plynu

19.04.2021
Hlášení rozhlasu

Rozvozová firma upozorňuje zákazníky, že z technických důvodů je změněn termín rozvozu

propan butanového plynu na čtvrtek 22. 4. 2021 dopoledne.

Sběr a odvoz velkého odpadu

19.04.2021
sejmuto: 26.04.2021
Hlášení rozhlasu
Přiložené soubory:
Sběr a odvoz velkého odpadu 2021.pdf

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

19.04.2021
sejmuto: 26.04.2021
Hlášení rozhlasu

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 24. 4. 2021 na parkovišti u KD od 10:00 do 11:30 hod. Bližší informace naleznete v příloze.

Přiložené soubory:
Svoz nebezpečného odpadu 2021.pdf

VS Bítešsko - Informace pro odběratele - dusičnany 16. 4. 2021

16.04.2021
Hlášení rozhlasu

Vážení občané,

Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje:

hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 46,7 mg/l.

Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg/l.

 

Přiložené soubory:
Dusičnany informace pro odběratele 16.04.2021.doc

Seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

14.04.2021
sejmuto: 01.01.2024
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.xlsx
<<<  <<  0 - 5 / 331  >>  >>>