+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Informace k zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout: celé znění zákona č. 106/1999 Sb.

Povinnost poskytovat informace:

Povinnými subjekty jsou podle zákona státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Konkrétně musí být tedy žádost adresována na některou z následujících adres: Obec Chudčice, Obecní úřad Chudčice.

Náležitosti žádosti o poskytnutí informace (§ 14 odst. 2 zákona):

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Poplatky (§ 17 zákona):

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022

Přiložené soubory:
Výroční zpráva za rok 2022.pdf

Žádost o informace č. 4-2022

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106 -č.4-2022.pdf

Žádost o informace č. 3-2022

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106 - č. 3 - 2022.pdf

Žádost o informace č. 2-2022

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106 - č. 2-2022.pdf

Žádost o informace č. 1/2022

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106 - č. 1 -2022.pdf

Výroční zpráva za rok 2021

Přiložené soubory:
Výroční zpráva za r. 2021.pdf

Žádost o informaci č. 3/2021

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106- č. 3-2021.pdf

Žádost o informaci č.2/2021

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106- č. 2-2021.pdf

Žádost o informaci č.1/2021

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák.106- č.1-2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2020

Přiložené soubory:
Výroční zpráva za rok 2020.pdf

Žádost o informace č.5/2020

Přiložené soubory:
Odpověď na žádost o podání informace č. 5-2020.pdf

Žádost o informace č. 4/2020

Přiložené soubory:
Žádost o informace č.4-2020.pdf

Žádost o informace č. 3/2020

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 3-2020.pdf

Žádost o informace č.2/2020

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 2-2020.pdf

Žádost o informaci č.1/2020

Přiložené soubory:
Žádost o informaci č. 1-2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2019

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2019.docx

Žádost o informaci 1/2019

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1-2019.pdf

Výroční zpráva r. 2018

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2018.docx

Žádost o informaci č. 2 - 2018

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 2 - 2018.pdf

Žádosti o informaci č.01-2018

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 01-18.pdf

Výroční zpráva r. 2017

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2017.docx

Žádost o informace č. 07 - 2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 7 - 2017.pdf

Žádost o informace č. 06 - 2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 6 - 2017.pdf

Žádost o informace č. 05 - 2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 05-2017.pdf

Žádost o informace č. 04 - 2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 04 - 2017.pdf

Žádost o informace č. 03-2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 03-2017.pdf

Žádost o informace č. 02-2017

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 02-2017.pdf

Žádost o informace č. 2 - 2016

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 2 -2016.pdf

Výroční zpráva r. 2015

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2015.docx

Žádost o informace č. 1 - 2016

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1-2016.pdf

Žádost o informace č. 2 - 2015

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 2-2015.pdf

Žádost o informace č. 1 - 2015

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1 - 2015.pdf

Výroční zpráva r. 2014

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2014.docx

Žádost o informace č. 2 - 2014

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 2 - 2014.pdf

Žádost o informace č. 1 - 2014

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1 -2014.pdf

Výroční zpráva r. 2013

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2013.docx

Žádost o informace č. 2 - 2013

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 02-2013.pdf

Žádost o informace č. 1 - 2013

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1 -2013.pdf

Výroční zpráva r. 2012

Přiložené soubory:
Výroční zpráva r. 2012.docx

Žádost o informace č. 1 - 2012

Přiložené soubory:
Žádost o informace č. 1-2012.pdf