+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Na této stránce se nachází obsah elektronické úřední desky OU obce Chudčice dle zákona č. 500/2004 Sb.

Záměr Obce Chudčice

sejmuto: 01.10.2021
Přiložené soubory:
Záměr Obce Chudčice - směna pozemků.pdf

Veřejná vyhláška-OOP-Ministerstvo zemědělství

sejmuto: 01.01.2023
Přiložené soubory:
Ministerstvo zemědělství -OOP.pdf

Veřejná vyhláška-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

sejmuto: 01.10.2021
Přiložené soubory:
21069_Chudčice_pracovní_místo_.pdf
CHUDČICE_CHODNÍKY_III_ETAPA_PÚP_PRODLOUŽENO_DO_31_10.pdf

Veřejná vyhláška-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

sejmuto: 29.09.2021
Přiložené soubory:
KUŘIM SÚS označování pracovních míst 2021 -2022 -PÚP.pdf

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.


Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“, v části
„Nedostatečně identifikovaní vlastníci“.
 

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí..xls
  0 - 5 / 144  >>  >>>