+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Na této stránce se nachází obsah elektronické úřední desky OU obce Chudčice dle zákona č. 500/2004 Sb.

Veřejné zasedání zastupitelstva 4.10.2023

sejmuto: 05.10.2023
Přiložené soubory:
VZ_4_10.pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 10. 2023

sejmuto: 12.10.2023
Přiložené soubory:
EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektriké energie 11.10.2023.pdf

ÚZSVM- Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

sejmuto: 02.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2023.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě do 1. 1. 2024, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katasru nemovitostí k 1. 8. 2023.pdf

Záměr Obce Chudčice

Přiložené soubory:
Záměr obce Chudčice p.č. 264-1.pdf

Záměr Obce Chudčice

Přiložené soubory:
Zamer obce_264_1.pdf
  0 - 5 / 184  >>  >>>