+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Úřední deska 🔎

Na této stránce se nachází obsah elektronické úřední desky OU obce Chudčice dle zákona č. 500/2004 Sb.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 6. 2021

sejmuto: 11.06.2021
Přiložené soubory:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 6. 2021.pdf

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

sejmuto: 31.05.2021
Přiložené soubory:
VS Bítešsko- Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020.pdf

VS Bítešsko - Informace pro odběratele - dusičnany 23. 4. 2021

Vážení občané,

Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje:

hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 39,3 mg/l.

Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg/l.

Dále Vodárenský svazek informuje, že vodu z vrtu HV 101 bude vydávat občanům naposledy v pátek 23.4.2021. Od 24.4.2021 bude odběr vody z vrtu pro občany ukončen.

 

FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

sejmuto: 28.05.2021
Přiložené soubory:
FÚ- Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021.pdf

Seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

sejmuto: 01.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Přiložené soubory:
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.xlsx
  0 - 5 / 141  >>  >>>