+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Oprava vozovky I/43 v úseku Česká - Kuřim

29.06.2016
Úřední deska

Oprava vozovky I/43 v úseku Česká - Kuřim

V době od 4. července do 3. srpna bude pokračovat oprava vozovky I/43 v úseku Česká – Kuřim, křižovatka Podlesí a v úseku Kuřim, křižovatka Podlesí – Kuřim, křižovatka s II/386 (u Prefy). Dle sdělení správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic Brno, je silnice I/43 v opravovaném úseku využívána pro tranzit těžkých nákladních vozidel a vozovka je poškozena – vyjeté vlny, trhliny a deformace na cca 40 % celkové plochy. Bude provedeno frézování stávající vozovky a položení 2 nových vrstev. Součástí opravy bude obnova vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných krajnic. Oprava bude provedena za částečné uzavírky.

 

Směr Svitavy – Brno přes město Kuřim:

Ve směru Brno – Svitavy bude doprava v době výstavby vedena vždy po staveništi. Ve směru Svitavy – Brno bude vedena objížďka kompletně přes město Kuřim po silnicích II/386 a II/385, tj. od křižovatky Kuřim, Prefa po ulici Blanenské, Legionařské na nám. 1. května a dale po ulici Tyršově. Upozorňujeme občany, že oprava silnice I/43 je investiční akci Ředitelství silnic a dálnic ČR, nikoli města Kuřimi, a tedy s jakýmikoli případnými dotazy či stížnostmi je potřeba obracet se přímo na Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno.

Ve městě Kuřim budou provedena následující dopravní a technická opatření:

• bude upraven cyklus semaforu na nam. 1. května a semaforu na přechodu pro chodce na ulici Tyršova u zakladni školy s upřednostněnim dopravy ve směru objížďky,

• křižovatka na nám. 1. května bude po dobu silného provozu řízena příslušníky Policie ČR,

• budou uzavřeny ulice Podhoří a U Rybníka (vjezd pouze na povolení Městského úřadu Kuřim),

• budou uzavřeny ulice Husova, Úvoz a Luční (vjezd pouze na povolení Městského úřadu Kuřim),

 • bude zavedena speciální autobusová linka Kuřim, Podlesí – Kuřim, nádraží vedená přes učelové komunikace (přes retenční hráz).

Povolení k vjezdu vydávaná Městským úřadem Kuřim:

Povolení k vjezdu do níže uvedených lokalit jsou vydávána odborem dopravy Městského úřadu Kuřim od pátku 24. června 2016 na Městském úřadě Kuřim.

Lokality s vjezdem na základě povolení Městského úřadu Kuřim:

• vjezd do ulic Podhoří, U Rybníka, Husova, Úvoz a Luční – na základě trvalého bydliště či vlastnictví nemovitosti v dané lokalitě nebo jiných relevantních důvodů po předložení občanského průkazu

• lokalita Havličkova – Pod Vinohrady - Hybešova pro vjezd nákladních automobilů – na základě sídla firmy nebo provozovny, platného stavebního povolení (nutno předložit příslušné dokumenty) nebo jiného relevantního důvodu.

Každé povolení k vjezdu bude vázáno na konkrétní vozidlo (nikoli na osobu řidiče) – vždy bude uvedena registrační značka vozidla. Připravena jsou i další dopravní opatření – úprava provozu na kruhovém objezdu u Lidlu a v části sídliště Díly za Sv. Jánem, na ulicích Hybešova (most přes železnični trať), Pod Vinohrady a Nerudova a další. Ta však budou realizována pouze v případě, že si to vyžádá dopravní situace.

Opatření v hromadné dopravě:

Budou zavedeny posilové vlakové spoje z Tišnova a Kuřimi do Brna a zpět. Podrobnosti najdete v jízdních řádech IDS. Upozorňujeme, že současně probíhá i výluka na železnici v úseku Brno, Židenice – Brno, hl. n. Při plánování cest je tedy nutno počítat i s touto výlukou.

Budou upraveny jízdní řády linek 301, 302, 310, 312 a 314. Informace o jízdních řádech těchto linek najdete na webových stránkách společnosti Kordis www.idsjmk.cz nebo na informační lince 543 174 317 a na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz. Linka 301 ve směru na Brno nebude obsluhovat zastávku Kuřim - Podlesi, rozcestí. Linka 310 z Podlesí bude vedena jednosměrně (odjezd z Podlesí směrem k Prefě, přijezd na Podlesí směrem od České).

Bude zavedena autobusová linka 305 Kuřim, Podlesí – Kuřim, nádraží. Linka povede z Podlesí po účelové komunikaci za průmyslovou zónou kolem retenční nádrže a dále po ulici Pod Zárubou a Komenského se zastávkami Podlesí, Pramen – Na Záhoří (obsluha severní průmyslové zóny) – Pod Zárubou (obsluha polikliniky, wellness centra atd.) – Dr. Vališe (u podchodu na vlakové nádraží). Pro cesty na Podlesí, polikliniku a do severní průmyslové zóny doporučujeme použít tuto linku.

Výlukové jízdní řády autobusů od 4. 7. do 3. 8. 2016:

Výlukový jízdní řád_301_160704

Výlukový jízdní řád_302_160704

Výlukový jízdní řád_305_160704

Výlukový jízdní řád_310_160704

Výlukový jízdní řád_312_160704

Výlukový jízdní řád_314_160704

Snažíme se problémy minimalizovat, ale nelze se jim vyhnout.

I přes všechna přijatá opatření zcela jistě dojde po dobu uzavírky ve městě Kuřim k velmi složité dopravní situaci spojené s kolonami a omezenou průjezdností. Městský úřad Kuřim není v tomto případě uřadem, který povoluje uzavírku a stanovuje objízdné trasy. V případě připomínek k dopravní situaci, dopravnímu řešení objízdných tras apod. se, prosím, obracejte v první řadě na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, případně na investora opravy silnice I/43, ŘSD Brno. Kontakty najdete níže. Žádáme o toleranci a trpělivost.

Kontakty:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy: Ing. Vladimír Smutný, tel.: 54165 1321, e-mail: smutny.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

Ředitelství silnic a dálnic: Alena Perelesova, technický dozor investora, tel.: 602 531 388, Radek Otruba, hlavní inženýr realizace, tel.: 724 371 049

Alpine Bau, zhotovitel úseku Česká – Kuřim, Podlesí: Jan Štefl, stavbyvedoucí, tel.: 733 164 470

Eurovia CS, zhotovitel úseku Kuřim, Podlesí – Kuřim, Prefa: Ladislav Minář, stavbyvedoucí, tel.: 602 505 838

Kurim_uzavirky_062016_web

 

 

 

 

 

 

 

Tisk stránky

27.6.2016 15:28:33 - aktualizováno 28.6.2016 15:36:27 | přečteno 4979x | Bc. Soňa Šmahelová

Zpět na úvodní stranu

Občan